Re: VHDL

g.j.p.a.a.baltissen_at_kader.hobby.nl
Date: 2000-09-28 15:46:17

Jeri Ellsworth
> I'm from the KGB!!

Halo Jeri,

Zdrastwuj w nasha grupa. Ja pitalju nadziezdu ot ciebja mnocho utsjitsija. Ja 
zje wajo ciebja uspiech s twoj projektum.

Priviet, Ruud


-
This message was sent through the cbm-hackers mailing list.
To unsubscribe: echo unsubscribe | mail cbm-hackers-request@dot.tml.hut.fi.

Archive generated by hypermail 2.1.1.