RE: PET 2001 Fix....WAS: Will pay good money for NON working PET 2001motherboard.

From: M H Stein <dm561_at_torfree.net>
Date: Wed, 25 Nov 2009 11:44:17 -0500
Message-ID: <01CA6DC4.D8D5FA80@MSE_D03>
LOL!

I was thinking more of a software approach, maybe a magic poke...

mike
*****************************************************************************************

----------
From: 	ruud.baltissen@apg.nl[SMTP:ruud.baltissen@apg.nl]
Sent: 	Wednesday, November 25, 2009 3:39 AM
To: 	cbm-hackers@musoftware.de
Subject: 	RE: PET 2001 Fix....WAS: Will pay good money for NON working PET 2001motherboard.

Hallo Mike,
 

> is there an easy way to effectively lock the old style keyboards in
shifted mode?

A small switch parallel to the shift key.


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2009-11-25 17:00:29

Archive generated by hypermail 2.2.0.