RE: Interesting code I need help with

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) (ruud.baltissen_at_abp.nl)
Date: 2004-04-13 11:24:04

Hallo Jim,


I haven't an idea what exactly it is doing but it doesn't stop me to
translate it to Pascal.

> .C:bccf  8D FE BC  STA $BCFE      BCFE := Acc 

> .C:bcd2  98     TYA       not needed
> .C:bcd3  48     PHA       not needed
> .C:bcd4  A2 08   LDX #$08     X := 8

                          repeat

> .C:bcd9  2A     ROL A
> .C:bcda  29 01   AND #$01     Acc := BCFE and 1

> .C:bcd6  4E FE BC  LSR $BCFE        BCFE := BCFE shr 1


> .C:bcdc  4D 00 BD  EOR $BD00        Acc := Acc xor BD00

> .C:bcdf  4E FF BC  LSR $BCFF        B1 := BCFF and 1
                            BCFF := BCFF shr 1

> .C:bce2  6A     ROR A          B2:= Acc and 1
                            Acc := Acc shr 1
                            if B1 = 1 then Acc
:= Acc or 128

> .C:bce3  90 0E   BCC $BCF3        if B2 = 0 then
                                BD00 := Acc
                            else
                             begin

> .C:bce5  A8     TAY       not needed

> .C:bce6  AD FF BC  LDA $BCFF
> .C:bce9  4D FC BC  EOR $BCFC
> .C:bcec  8D FF BC  STA $BCFF            BCFF := BCFF xor
BCFC

> .C:bcef  98     TYA       not needed

> .C:bcf0  4D FD BC  EOR $BCFD
> .C:bcf3  8D 00 BD  STA $BD00            BD00 := Acc xor BCFD

                             end

> .C:bcf6  CA     DEX           dec(X)

> .C:bcf7  D0 DD   BNE $BCD6      until X = 0

> .C:bcf9  68     PLA       not needed
> .C:bcfa  A8     TAY       not needed
> .C:bcfb  60     RTS

IMHO one can translate above to C.


--
  ___
  / __|__
 / / |_/   Groetjes, Ruud
 \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org

=====DISCLAIMER=================================================================

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list

Archive generated by hypermail pre-2.1.8.