RE: cbm 8032 motherboard + 4164

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Tue, 11 Oct 2016 10:20:12 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB53D658AB6@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
Hallo Marko,


> Isn't it only 256 KiB?

Nope. A CBM has two banks of 4116s. So we can end up with two banks of 41256s = 512 KB.


> http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/documents/projects/memory/c64/256kB/index.html


I have to study it how it works. 

In the 80's I built an expansion published in the German magazine 64'er. It used two bits to select the wanted bank and, IIRC, three bits to select the size of the common area. I will look for the article and give some more details.


Met vriendelijke groet / With kind regards,
Ruud Baltissen

www.Baltissen.org


De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2016-10-11 11:00:02

Archive generated by hypermail 2.2.0.