RE: Checking the existence of a file

From: Nils Eilers <nils.eilers_at_gmx.de>
Date: Tue, 01 Mar 2016 18:08:24 +0100
Message-ID: <1533326f340.276a.955f83a57b818456054cce91b2b1ed94@gmx.de>
Hi Ruud,

I'm glad you worked it out!

Nils


Gesendet mit AquaMail für Android
http://www.aqua-mail.com


Am 1. März 2016 3:52:08 nachm. schrieb "Baltissen, GJPAA (Ruud)" 
<ruud.baltissen@apg.nl>:

> Hallo allemaal,
>
>
> Short update: thanks to Nils's URL the program works fine now!
>
>
> Met vriendelijke groet / With kind regards,
> Ruud Baltissen
>
> www.Baltissen.org
>
>
>
>
> De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
> voor de
> geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u 
> contact op te
> nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat 
> geval dit
> e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.
> Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel 
> ontijdige
> overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij
> overgebrachte virussen.
>
> APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het
> handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617
>
>
> The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged.
> It may be read, copied and used only by the intended recipient.
> If you have received it in error, please contact the sender immediately by
> return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its
> contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,
> delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a
> result of e-mail transmission.
>
> APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber
> of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
>
>
>        Message was sent through the cbm-hackers mailing list       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2016-03-01 18:00:11

Archive generated by hypermail 2.2.0.