Re: C64 PWR switches

From: Hegedűs István <hegedusis_at_t-online.hu>
Date: Mon, 10 Sep 2012 15:42:34 +0200
Message-ID: <4C78116AC965434D8C3F11E39D1C9B0C@emea.hpqcorp.net>
:-) nice. I was not aware...


-----Original Message----- 
From: Baltissen, GJPAA (Ruud)
Sent: Monday, September 10, 2012 3:32 PM
To: cbm-hackers@musoftware.de
Subject: RE: C64 PWR switches

Hallo Istvan,


> The seller's name was mauricerandall

Please google using:  commodore "Maurice Randall"
No more comment needed IMHO.


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud Baltissen
  \ \__|_\
  \___|    http://Ruud.C64.org

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u 
contact op te
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat 
geval dit
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te 
maken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel 
ontijdige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor 
daarbij
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in 
het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be 
privileged.
It may be read, copied and used only by the intended recipient.
If you have received it in error, please contact the sender immediately by
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as 
a
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the 
Chamber
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list 


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2012-09-10 14:00:56

Archive generated by hypermail 2.2.0.