RE: 6809 assembly knowledge needed

From: Jack Rubin <jack.rubin_at_ameritech.net>
Date: Mon, 25 Jan 2010 06:42:26 -0600
Message-ID: <BB88C8B98D2345C79EAAF91BDEFB62C8@obie>
Glad to help - funny how even in our small world of vintage computing, so
many of us work side-by-side with others who have very similar interests but
we don't know about them!

Jack

> -----Original Message-----
> From: owner-cbm-hackers@musoftware.de 
> [mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] On Behalf Of 
> ruud.baltissen@apg.nl
> Sent: Monday, January 25, 2010 12:49 AM
> To: cbm-hackers@musoftware.de
> Subject: RE: 6809 assembly knowledge needed
> 
> 
> Hallo Jack,
> 
> 
> > http://www.evenson-consulting.com/flexusergroup/fug14.htm .
> 
> This worked out fine, many thanks for the tip!
> 
> 
> --
>   ___
>   / __|__
>  / / |_/   Groetjes, Ruud
>  \ \__|_\
>   \___|    URL: Ruud.C64.org
> 
> 
> 
> 
> De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en 
> uitsluitend bestemd voor de 
> geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, 
> verzoeken wij u contact op te 
> nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken 
> wij u in dat geval dit 
> e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand 
> openbaar te maken. 
> Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, 
> onvolledige dan wel ontijdige 
> overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, 
> noch voor daarbij 
> overgebrachte virussen.
> 
> APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is 
> ingeschreven in het 
> handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder 
> nummer 14099617
> 
> 
> The information contained in this e-mail is confidential and 
> may be privileged. 
> It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
> If you have received it in error, please contact the sender 
> immediately by 
> return e-mail; please delete in this case the e-mail and do 
> not disclose it's 
> contents to any person. We don't accept liability for any 
> errors, omissions, 
> delays of receipt or viruses in the contents of this message 
> which arise as a 
> result of e-mail transmission.
> 
> APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade 
> register of the Chamber 
> of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
> 
> 
>    Message was sent through the cbm-hackers mailing list


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2010-01-25 13:00:04

Archive generated by hypermail 2.2.0.