RE: Lode Runner

From: ruud.baltissen_at_apg.nl
Date: Fri, 11 Sep 2009 13:14:40 +0200
Message-ID: <3FAF2D74FB701448B997B2CB7A0076C20F4C0C7A@winsv116.office01.internalcorp.net>
Hallo Olaf,


> Interested in a copy?

I am! 

Loderunner was one of my favourit games in the early days, both on the
C64 and PC. I even went so far that I copied the C64 levels to the PC.
That wasn't that easy because, IIRC, the C64 levels had two more columns
(or was it the other way around?). So the trick was to remove two
columns and still keep the level interesting and playable. 


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org
 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2009-09-11 13:00:05

Archive generated by hypermail 2.2.0.